testo 935温度仪|德图 935温度仪,德图温度计testo 935温度仪参数,图片,价格,功能,保养-澳门利来

德图仪器
400-008-5017
客服热线(免长途费)     qq在线


详细描述
是德国德图产品之一,该资料由德图华南一级代理(深圳华南科仪)提供

t935 双通道温度计

 

 

testo 935温度仪简介

 

testo935温度仪,可同时测量2个温度值,并显示于易于读取的显示器上。可调出温差。通过testo打印机现场打印数据。

 

 

testo 935温度仪优点一览                       

                         

l          2通道,k/j/t

l          显示t1, t2及温差

l         保护软套,防尘、防撞击

 

 

testo 935温度仪简要描述

 

testo 935温度仪,包括电池和标定证书 

 

 

testo 935温度仪技术数据

存储温度

-20.0...70.0 °c

操作温度

0.0...50.0 °c

电池类型

碱性锰电池

电池寿命

150.0 h

重量

300.0 g

规格 (lxwxh)

57.0 x 190.0 x 42.0  mm

探头类型 (测量值)

量程

 

k(nicr-ni)

(温度)

-50.0 ... 1000.0 °c

精度

+/-1.0% 测量值  (-50.0 ... -40.1 °c)

+/-0.5% 测量值  (-40.0 ... 900.0 °c)

+/-1.0% 测量值  (900.1 ... 1000.0 °c)

 

 

分辨率

+/-0.1 °c  (-50.0 ... 199.9 °c)

+/-1.0 °c  (200.0 ... 1000.0 °c)

k(nicr-ni)

  (温度)

-60.0 ... 1832.0 °f

精度

+/-1.0% 测量值  (-60.0 ... -40.1 °f)

+/-0.5% 测量值  (-40.0 ... 1650.0 °f)

+/-1.0% 测量值  (1650.1 ... 1832.0 °f)

 

 

分辨率

+/-0.1 °f  (-60.0 ... 389.9 °f)

+/-1.0 °f  (390.0 ... 1832.0 °f)

j (fe-cuni)

  (温度)

-50.0 ... 750.0 °c

精度

+/-0.5% 测量值  (-50.0 ... 750.0 °c)

 

 

分辨率

+/-0.1 °c  (-50.0 ... 199.9 °c)

+/-1.0 °c  (200.0 ... 750.0 °c)

j (fe-cuni)

  (温度)

-60.0 ... 1380.0 °f

精度

+/-0.5% 测量值  (-60.0 ... 1380.0 °f)

 

 

分辨率

+/-0.1 °f  (-60.0 ... 389.9 °f)

+/-1.0 °f  (390.0 ... 1380.0 °f)

t(cu-cuni)

(温度)

-50.0 ... 350.0 °c

精度

+/-0.5% 测量值  (-50.0 ... -20.1 °c)

+/-0.6 °c  (-20.0 ... 70.0 °c)

+/-0.5% 测量值  (70.1 ... 350.0 °c)

 

 

分辨率

+/-0.1 °c  (-50.0 ... 199.9 °c)

+/-1.0 °c  (200.0 ... 350.0 °c)

t(cu-cuni)

(温度)

-60.0 ... 660.0 °f

精度

+/-0.5% 测量值  (-60.0 ... -4.1 °f)

+/-0.6 °f  (-4.0 ... 160.0 °f)

+/-0.5% 测量值  (160.1 ... 660.0 °f)

 

 

分辨率

+/-0.1 °f  (-60.0 ... 389.9 °f)

+/-1.0 °f  (390.0 ... 660.0 °f)深圳华南科仪科技有限公司

电话:086-0755-26897088
传真:086-0755-22717136
q q:800005017
邮箱:13902900460@139.com
网址:http://www.hnky17.com
地址:深圳市南山区沙河东路186号中海深圳湾畔花园8栋14a
邮编:518067